Η Παρελίων Α.Ε. ιδρύθηκε για την δραστηριοποίηση της εταιρείας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΕτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις: 2012 , 2013 , 2014 , 2015
Πρόσκληση τακτικής συνέλευσης μετόχων 2013
Πρόσκληση τακτικής συνέλευσης μετόχων 2014
Πρόσκληση τακτικής συνέλευσης μετόχων 2015
Πρόσκληση τακτικής συνέλευσης μετόχων 2016

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης μετόχων - 22 Αυγούστου 2014
Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης μετόχων - 29 Οκτωβρίου 2014
Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης μετόχων - 12 Απριλίου 2016
Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης μετόχων - 24 Μαρτίου 2020

Copyright 2010. Created by Infokraft Ltd